3DSURVEYSERVICE.COM

ทำ As Build และ Shop Drawing คืออะไร? ทำเพื่ออะไร?

ทำ As Build และ Shop Drawing คืออะไร? ทำเพื่ออะไร?

Shop Drawing (งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ)

แบบเขียนเอาไว้ให้ช่างทำงานจริงๆ โดยนำแบบจากผู้ออกแบบมาใส่รายละเอียด ใส่ระยะที่สามารถติดตั้งหรือสร้างได้จริงตามหน้างาน

As-Built Drawing (งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ)

แบบนี้มีก็ต่อเมื่อสิ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องให้ตรงตามที่สร้างหรือที่ได้ติดตั้งไปแล้ว (ผ่านการตรวจสอบโดย Consult
ตัวนี้สำหรับส่งมอบให้เจ้าของงาน หรือฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อเก็บไว้อ้างอิง

หากเมื่อมีการปรับปรุงทุบรื้อ หรือเกิดปัญหาภายหลังจะได้นำแบบตัวนี้มาใช้อ้างอิง ว่ามีอะไรควรระวัง อย่างเช่น จะขุดดินบริเวณนั้นจะมีสายไฟ,ท่อน้ำฝังผ่านบริเวณนั้นหรือไม่ หรือเมื่อต้องการต่อเติม สามารถอ้างอิงขนาดจริงตามแบบได้เลย
As-built drawing อาจเก็บเป็นพิมพ์ขาว, พิมพ์เขียว, CAD File หรือ PDF File

ปัจจุบันมีวิธีสำรวจด้วยกล้อง FARO Focus 3D Laser Scanner เพื่อเก็บแบบ As-built กล้องทำงานด้วยเทคโนโลยี จากประเทศเยอรมันนี ค่าความละเอียดระดับ มิลลิเมตร รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา

แก้ปัญหาการสำรวจ AS-BUILT งาน INTERIA ด้วยกล้อง 3D LASER SCANNER

Comments

ใส่ความเห็น