CAD by FARO Focus 3D

สแกนสามมิติ งานระบบอาคารเป็น CAD by FARO Focus 3D

มาทำความรู้จักกับ สแกนสามมิติ งานระบบอาคารเป็น CAD by FARO Focus 3D

มาทำความรู้จัก Facilities As-built Survey by FARO Focus 3D LASER SCANNER สแกนสามมิติ งานระบบอาคารเป็น CAD เหมาะกับงานแผนกซ่อมบำรุงอาคารหรือโรงงานที่ต้องการทำแบบ Master plan งานระบบ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงและบริหารจัดการ

CAD by FARO Focus 3D

การใช้เครื่อง #สแกนสามมิติ #สแกนเก็บงานระบบอาคาร มีข้อดีคือ สามารถแปลงงานระบบอาคารจริงๆให้เป็น file AutoCAD 2D และ 3D ได้ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ แต่มีข้อจำกัด คือต้องเป็นงานระบบที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ไม่ได้ซ่อนอยู่ในกำแพงหรือใต้แผ่นฝ้าหรือมีกลุ่มท่อซ้อนกันหลายๆชั้น

#เทคนิคเลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติ ช่วยทำงานด้านสำรวจเก็บแบบ as-built ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ #เลเซอร์สแกน ออกไปและตกกระทบวัตถุได้ แสงเดินทางเป็นเส้นตรง ไม่สามารถทะลุกำแพง หรือชั้นพื้นดินลงไปได้

หลังจากได้ข้อมูลสำรวจมาเราสามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรมเขียนแบบในปัจจุบันที่เปิดรับข้อมูล #pointcloud ได้

3D Scanner จากเซนเซอร์ LiDAR มีแล้ว บน iPhone 12 Pro และ iPad Pro

Comments

ใส่ความเห็น