สแกนสามมิติ งานระบบอาคาร CAD

สแกนสามมิติ งานระบบอาคาร CAD เหมาะกับงานแผนกซ่อมบำรุงอาคารงานระบบ

สแกนสามมิติ งานระบบอาคาร CAD เหมาะกับงานแผนกซ่อมบำรุงอาคารงานระบบ

Facilities As-built Survey by FARO Focus 3D LASER SCANNER สแกนสามมิติ งานระบบอาคารเป็น CAD เหมาะกับงานแผนกซ่อมบำรุงอาคารหรืองานระบบ ณ สถานที่ที่ต้องการทำแบบ Master plan งานระบบ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงและบริหารจัดการ

สถานีรถไฟฟ้า ที่สร้างเสร็จใหม่ สามารถใช้ #FAROScan3D ทำการสแกนเก็บแบบ As-built เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงต่อไป งานท่อน้ำที่วางพาดไปมาหลายทิศทาง งานระบบไฟฟ้าที่มีตู้ควบคุมต่างๆ ในห้อง MDB งานระบบปรับอากาศที่มีคอมเพรสเซอร์ตั้งเรียงราย

ข้อมูล As-built เหล่านี้ เราสแกนเก็บมา เพื่อนำมาใช้ในการบริการจัดการ เป็นข้อมูลทาง Digital เป็นโมเดลสามมิติ สามารถนับ สามารถทำ Label เพื่อ ควบคุม Asset เราเสมือนจำลองอาคารของเราให้เข้าไปเป็น Database ของเราแบบเป็นโมเดล

การใช้เครื่อง #สแกนสามมิติ#สแกนเก็บงานระบบอาคาร มีข้อดีคือ สามารถแปลงงานระบบอาคารจริงๆให้เป็น file AutoCAD 2D และ 3D ได้ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ แต่มีข้อจำกัด คือต้องเป็นงานระบบที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ไม่ได้ซ่อนอยู่ในกำแพงหรือใต้แผ่นฝ้าหรือมีกลุ่มท่อซ้อนกันหลายๆชั้น

#เทคนิคเลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติ ช่วยทำงานด้านสำรวจเก็บแบบas-built ได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ #เลเซอร์สแกน ออกไปและตกกระทบวัตถุได้ แสงเดินทางเป็นเส้นตรง ไม่สามารถทะลุกำแพง หรือชั้นพื้นดินลงไปได้ หลังจากได้ข้อมูลสำรวจมาเราสามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรมเขียนแบบในปัจจุบันที่เปิดรับข้อมูล #pointcloud ได้

สแกนสามมิติ งานระบบอาคาร CAD

CASE – STUDY สแกนสามมิติท่อ Piping from Oil & Gas plant

Comments

ใส่ความเห็น