สแกนสามมิติท่อ Piping from Oil & Gas plant

CASE – STUDY สแกนสามมิติท่อ Piping from Oil & Gas plant

CASE – STUDY สแกนสามมิติท่อ Piping from Oil & Gas plant

3DSurveyService.com ขอนำเสนอ Point Cloud data จากงาน สแกนสามมิติท่อ และกลุ่มท่อของอุตสาหกรรม Oil & Gas เพื่อเก็บระยะ พื้นที่และมิติต่างๆ ของกลุ่มท่อปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไป Import เข้าโปรแกรม AutoDesk Plant 3D และ AutoDesk NavisWork เพื่อการขยาย Pipe rack

และวางตำแหน่ง Tank, Pump และ equipment ใหม่ การใช้เทคนิคการสำรวจแบบนี้เป็นที่ยอมรับและทำกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและกลุ่มประเทศใกล้ๆบ้านเรา รวมถึงประเทศไทยด้วย ที่ซึ่งมีอุตสาหกรรม Oil & Gas ตั้งอยู่

จากประสพการณ์ของทีมงาน 3DSurveyService.com ที่ได้ร่วมงานและแลกเปลี่ยนความคิด การแก้ไขปัญหากับลูกค้า พบว่าอุตสาหกรรม Oil & Gas และอุตสาหกรรมเคมีและเม็ดพลาสติก ซึ่งดำเนินงานมานานกว่า สิบ สิบปี

พบปัญหาว่า Line ผลิตของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งมี equipment หลักๆคือท่อหลากหลายขนาด ถังขนาดต่างๆ ปั๊ม วาล์ว มิเตอร์ และ โครง Pipe Rack, Supporting ต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่ตั้งแต่วันแรกของการเปิด Line ผลิตงานของพวกเขา

ซึ่งเมื่อย้อนวันเวลากลับไปเมื่อ 10-20-30 ที่ผ่านมา แบบ Production line เหล่านี้ถูก Designer และ/หรือ Supplier ส่งมอบให้ไว้เป็นแบบ สองมิติ หรือ 2D CAD

บางที่มีแต่แบบที่เก็บไว้ในเล่มพิมพ์เขียวเท่านั้น บางที่มีแบบในเล่มพิมพ์เขียวและ AutoCAD 2D ปัญหาใหญ่ ปัญหาที่พูดถึงบ่อยที่สุดคือ

  1. เวลาผ่านไป มีส่วนขยายของ Production Line เพื่อเพิ่มกำลังผลิต แบบที่เพิ่มขึ้นมาทำโดย Supplier เจ้าใหม่ ไม่สามารถ link หรือทำงานร่วมกับหรือดูภาพรวมร่วมกับ แบบส่วนผลิตเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าได้ คือเขาทำส่วนใหม่เขาส่งมอบเฉพาะแบบในส่วนพื้นที่ใหม่เท่านั้น ไม่มีการเขียนแบบภาพรวม
  2. แบบที่ลูกค้าถืออยู่ เมื่อเดินไปสำรวจหน้างาน พบว่ามีสิ่งที่ไม่ตรงกับแบบ สาเหตุเหล่านี้มีได้หลายปัจจัย เช่น แบบผิด แบบไม่ละเอียด มีการต่อเติมส่วนขยายหรือส่วน Support เล็กๆน้อยๆ ตลอดระยะเวลาที่ Run งาน
  3. Tag ต่างๆที่อุปกรณ์ ชำรุดเสียหายไปและต้องการติด Tag ใหม่แต่มันไม่ตรงกับแบบ หรือหาไม่เจอ
  4. มีแบบที่เป็น 2D CAD พอเวลาจะออกแบบส่วนต่อขยาย ส่วนเพื่อเติมของอุปกรณ์และท่อเหล่านั้น เกิดความไม่มั่นใจว่า จะวางอุปกรณ์ใหม่ได้พอดีไหม เช่นจะต้องสอดท่อแนวใหม่ใต้กลุ่มท่อที่มีอยู่เดิม จะชนท่อเก่าไหม จะยึด support ได้ที่ใดบ้าง

ปัญหาเหล่านี้ถูกพูดคุยและลงความเห็นในหลายๆที่ว่า ต้องทำการสำรวจและ update แบบใหม่ทั้งหมด มีวิธีที่ User จัดการแก้ปัญหาแบบลักษณะนี้อยู่คือ

ทำการสำรวจ Production Line และอุปกรณ์ พร้อมเช็คและติด Tag ใหม่ ขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้เดินสำรวจทีละส่วน ถือ P&ID ของเดิม เดินเช็คอุปกรณ์ต่าง (Major Equipments, Heat Exchanger, Pump, Compressor, Reactor, Separator, Distillation Column)

พร้อมมีอุปกรณ์ถ่ายรูป เพื่อเก็บรูป equipment นั้นๆไว้อ้างอิง Edit & Update P&ID เมื่อเจอสิ่งที่แตกต่างไป ผลคือเราได้ P&ID ที่ Update แต่ยังคงไม่ได้แบบ As-built ที่มีมิติ

ทำการสำรวจด้วยกล้อง 3D LASER SCANNER โดยทำการสแกน Line ผลิตในส่วนต่างๆ พร้อมมีการใช้ทีมเช็ค P&ID ไปด้วย พร้อม Update ถ้าพบว่าไม่ตรงแบบเดิม การทำสแกนสามมิติเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเติมวิธีแรก แทนที่จะใช้อุปกรณ์ถ่ายรูปธรรมดา เพื่อเก็บรูป equipment นั้นๆไว้อ้างอิง เราปรับเปลี่ยนมาใช้กล้อง 3D LASER SCAN

แทน ผลของการสำรวจวิธีที่สองนี้ สุดท้ายลูกค้าได้ P&ID ที่ Update และยังได้โมเดลสามมิติ Point Cloud ไว้อ้างอิงด้วย Point Cloud Modelนี้สามารถ Import เข้าโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ได้โดยตรง สามารถ Draft ทับให้เป็นแบบ 3D CAD (*.dwg) ได้ถ้าต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับคือทำการสำรวจชนิดนี้แล้วจะได้การ Update ทั้ง Process flow Diagram และ Physical Production Line Model ด้วย กล่าวคือได้แบบโมเดล Production Line ที่เป็นแบบสามมิติ และสามารถหมุนดูได้หลายมุมมองในคอมพิวเตอร์ สะดวกต่อการใช้งาน

เรายินดีแนะนำการใช้งาน และให้บริการ 3D Piping Survey Service & 3D Modeling Service

Tel : 093.198.0155 LINE ID @aqa7344k

ภาพจาก Diseno SCAN TO BIM

CASE – STUDY งานสแกนอาคาร ห้างดัง นิวเวิลด์ บางลำพู ตำนานวังมัจฉา

Comments

ใส่ความเห็น