ข้อมูล Point cloud

สำรวจสามมิติ ข้อมูลนำไปใช้ด้านอะไรบ้าง และการสาธิตข้อมูล Point cloud

สำรวจสามมิติ ข้อมูลนำไปใช้ด้านอะไรบ้าง และการสาธิตข้อมูล Point cloud

ข้อมูล Point cloud

คำถาม: ทำสำรวจสามมิติ แล้วได้ข้อมูลไปใช้อะไร ขอดูการสาธิตการนำไปใช้ข้อมูล Point cloud

คำตอบ: อาคาร โรงงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก(งานระบบต่างๆ) ที่สร้างขึ้นมาหลายปีแล้วก่อนจะมีการสร้างแบบจำลอง CAD มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรวมถึงแบบงานระบบที่มีเหลืออยู่น้อยมาก หรือบางครั้งก็สูญหาย หรือในหลาย ๆ ครั้งเอกสารที่มีก็ไม่ตรงกับแบบโครงสร้างจริงที่มีอยู่ หรือไม่ถูกต้อง การขาดเอกสารประกอบอาจทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการติดตั้งเพิ่มเติม หรือ #ปรับปรุงอาคาร นั้นๆ ซึ่งผู้สร้างต้องการมิติที่แน่นอนของขนาด พื้นที่และโครงสร้าง ของอาคารที่มีอยู่เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ต้องสร้างเพื่มเติม หรือปรับปรุง

วิธีการในปัจจุบันนี้ วิศวกรหรือทีมงานผู้ออกแบบ ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแบบที่หลงเหลืออยู่ จากภาพถ่ายที่เข้าทำการสำรวจ และการวัดภาคสนามด้วยตนเองเพื่อสร้างแบบจำลอง CAD มาใช้ในการออกแบบการปรับปรุง หรือการต่อเติม วิธีการสำรวจแบบนี้อาจใช้เวลานาน ใช้ทีมงานหลายคน และมีราคาแพง ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเข้าทำการสำรวจได้ไม่สะดวก

มีวิธีการสำรวจแบบใหม่ และแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเบื้องต้นได้ นั่นคือ วิธีการทำ #การสำรวจอาคาร ด้วย #กล้อง3DLASERscan เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ 3D Point cloud เสมือนการใช้เครื่อง Copy หน้างาน

เพื่อ… นำขนาด รูปร่าง รูปทรงของอาคารและงานระบบต่างๆ เข้าไปอยู่ในโปรแกรมเขียนแบบ AutoDesk AutoCAD, Revit, NavisWorkได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน Import point cloud (*.rcp) เข้าไปแล้ว ทำการ draft CAD ทับบน pointcloud ที่สแกนมาได้ หรือจะ draft เส้นอาคารตาม pointcloud ก็ได้

บทความน่าอ่าน >> เราสามารถยก conveyor ของโรงงานมาทำการออกแบบ ในโปรแกรมเขียนได้ไหม ? <<

ติดต่อเราที่ ทีมงาน 3DSurveyservice@gmail.com
เรายินดีแนะนำการใช้งาน และให้บริการ

Comments

ใส่ความเห็น