งานสแกน-3-มิติ-โขดหิน

CASE STUDY- งานสแกน 3 มิติ โขดหินริมทะเลเพื่อออกแบบทางเดิน ภูเก็ต

CASE STUDY- งานสแกน 3 มิติ โขดหินริมทะเลเพื่อออกแบบทางเดิน ภูเก็ต

งานสแกน 3 มิติ ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสถาปนิกจะนำ pointcloud ไปออกแบบ ทางเดินลัดเลาะไปตามโขดหินเพื่อได้บรรยากาศธรรมชาติที่สุด

กล้อง #3DLaserScanner ได้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลโขดหิน ภูเขา ต้นไม้ ระยะตามจริงที่ความแม่นยำระดับ มิลลิเมตร พอสแกนเสร็จได้ข้อมูล #3Dpointcloud หรือ #โมเดลสามมิติ แบบกลุ่มจุด ที่เสมือนจริง ระยะวัดตามจริง

จากนั้น upload ข้อมูลส่งไปให้ user ที่เป็นสถาปนิกที่ออฟฟิศ ที่มาเลเซีย สถาปนิกไม่ต้องเดินทางมาเองแต่ได้เห็นและทำ design จากสภาวะแวดล้อมจริง จากโมเดล pointcloud 

สิ่งนี้คือ นวัตกรรมการทำสำรวจหน้างานในศตวรรษนี้ ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย การทำงานด้วยคนหลายๆคน ลดเวลา ลดความผิดพลาด

Comments

ใส่ความเห็น