การเชื่อมต่อข้อมูล 3D SCAN Point Cloud Registration และ Scan to CAD

การเชื่อมต่อข้อมูล 3D SCAN Point Cloud Registration และ Scan to CAD

การเชื่อมต่อข้อมูล 3D SCAN Point Cloud Registration และ Scan to CAD

การเชื่อมต่อข้อมูล 3D SCAN Point Cloud Registration และ Scan to CAD จากได้ทำการสำรวจด้วยกล้องเลเซอร์สแกน ของกล้อง FARO Focus ข้อมูลสำรวจจะอยู่ใน format Point Cloud – raw data เป็นข้อมูลสแกนในแต่ละตำแหน่งสแกนจะยังไม่มีการรวมกันเป็นพิกัดเดียวกันขั้นตอนต่อไป

ทำ 3D SCAN Point Cloud Registration โปรแกรมที่ใช้คือโปรแกรม FARO SCENE เป็นโปรแกรมที่ให้มาจัดการเรื่องการเชื่อมต่อ raw point clouds data การเชื่อมต่อข้อมูล 3D SCAN

We register your scan data for you – Benefit from our experience

เราลงทะเบียนข้อมูลการสแกนให้คุณ – รับประโยชน์จากประสบการณ์ของเรา คุณได้ทำงานสแกนด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ 3D LASER SCANNER และไม่มีความพร้อมหรือประสบการณ์ในการลงทะเบียนการสแกน เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเรา จากนั้นส่ง raw point clouds ของคุณมาให้เรา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ของเราจะรวมงานสแกน ทำความสะอาด (Clean point clouds data) และจัดตำแหน่ง (alignment) ในตอนท้าย คุณจะได้รับ point cloud โดยรวมของวัตถุสแกนของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการวัดและการประมวลผลเพิ่มเติมได้ต่อไป

Our Scan to CAD service – We make more of your point cloud

บริการ Scan to CAD ของเรา – เราทำพอยต์คลาวด์ของคุณให้เป็นข้อมูล 2D CAD (floor plan, elevation, section) หรือ 3D CAD Model หรือ BIM Model

ถ้าคุณขาดความพร้อมหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูลเครื่องสแกนเลเซอร์ของคุณ ให้เป็นข้อมูล Auto CAD format หรือ BIM Model คุณก็จะได้รับประโยชน์จากบริการ Scan to CAD ของเรา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณ์ของเราจะสร้างแบบ As-built 2 มิติ แบบ Auto CAD 3 มิติ แบบจำลอง BIM หรือไอโซเมตริกตามข้อกำหนดของคุณ จากพอยต์คลาวด์ของคุณ คุณสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้ As-built Model ไปใช้ในซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ เพื่อพัฒนาการออกแบบ การปรับปรุงต่อไปอย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว

Who benefits from our service? What do we offer support for?

1) We model a 2D plan / 3D model from your point cloud

คุณมีข้อมูลสแกนเนอร์จากการวัดและต้องการแปลงเป็นโมเดล CAD 3 มิติหรือแบบ 2 มิติ เราสร้างแบบ As-built ให้คุณตามระดับรายละเอียดที่ต้องการ

You have scanner data from a measurement and want to have it converted into a 3D CAD model or 2D plans. We create the model or plan for you according to the desired level of detail.

2) We can be your experience consultancy to support your project

เรามีทีมงาน มีผู้เชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษาโครงงานของคุณ ให้งานสแกนเนอร์สามมิติ หรือ งานทำแบบ As-built สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

3) We analyze the scan results according to your specifications

เราช่วยวิเคราะห์ผลการสแกนตามข้อกำหนดของคุณ

ถ้าคุณต้องการผลการประเมินพิเศษ เช่น การเปรียบเทียบ ผลของงานที่สแกนกับแบบจำลองพื้นผิวหรือ Auto CAD Model (CAD Design) เพื่อดูในเรื่องของการก่อสร้าง หรือการติตั้ง เราสามารถทำการวิเคราะห์และราบการผลการเบี่ยงแบนงานโมเดลนั้นให้กับคุณได้ หรือจะเป็นงานด้านวิศวกรรมย้อนกลับ ในส่วนของงานด้านการสแกนวัตถุขนาดใหญ่ การคำนวณปริมาตรถังขนาดใหญ่ต่างๆ การคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่กองพื้น Stockpile เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการไม่กี่รายที่มีผลงานรวมถึงบริการนี้

You need special evaluation results such as target-performance comparisons, surface models or reverse engineering results.

In the field of scanning data for large-volume scanners, we are one of the few providers whose portfolio includes this service.

ติดต่อเรา 3DSurveyService.com

เบอร์ติดต่อ +6693.198.0155


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

ใส่ความเห็น