3DSURVEYSERVICE.COM

แก้ปัญหาการสำรวจ As-Built งาน Interia ด้วยกล้อง 3D Laser Scanner

3DSURVEYSERVICE.COM

แก้ปัญหาการสำรวจ As-Built งาน Interia ด้วยกล้อง 3D Laser Scanner

การสำรวจ As-Built งาน Interia เป็นงานที่ต้องการความละเอียด ปัญหาที่พบคือ

การวัดขนาดพื้นที่ ปัญหาที่พบคือ

 • เข้าทำได้ลำบาก
 • เรื่องเวลาทำงานที่ลูกค้ามีให้จำกัด
 • ความซับซ้อนหน้างานที่ต้องใช้เวลา ใช้คนงานในการวัดดึงตลับเทป จดค่าห้องมีมิติกว้างและสูงเกินไป ที่จะทำการวัด ได้สะดวก ห้องเดิมมีการออกแบบส่วนเว้า ส่วนโค้ง มีความยากในการวัดด้วยวิธีปกติ
As-Built Interia 3d laser scanner
As-Built Interia 3d laser scanner

ปัญหาเหล่านี้หมดไป และถูกแก้ไขด้วย #การสำรวจแบบสามมิติ ด้วยเครื่อง #FARO #3DLASERSCANNER

เทคนิคนี้ใช้คนเพียง1คนสามารถทำ #งานสำรวจเก็บแบบasbuilt ได้ ใช้เวลาน้อยเมื่อเทียบกับ ปริมาณข้อมูลสำรวจที่ได้ #เสมือนเรายกหน้างานของเราเข้าไปอยู่ในโปรแกรมเขียนแบบCAD สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาการทำงาน ข้อมูลได้เป็น #3DPointcloudModel

As-Built Interia 3d laser scanner

#FARO Technologies มี #กล้องสำรวจอาคาร ที่สามารถช่วยงานนักออกแบบได้

 • ประหยัดเวลาการสำรวจด้วยการสแกนเลเซอร์รอบทิศทาง รัศมีการสแกนของการเก็บข้อมูล เริ่มที่ 70 ถึง 350 เมตร
 • 1 ตำแหน่งสแกนใช้เวลาเพียง 5 นาที
 • 1 วันสามารถสแกนเก็บข้อมูลได้มาก หลายร้อย ตร.ม.
 • ประหยัดทีมงานสำรวจ การใช้ #กล้องสำรวจฟาโรเลเซอร์สแกน สามารถทำงานได้เพียง 1 คน หรือ 1 ทีมใช้คนสำรวจมากที่สุด 2 คนเท่านั้น
 • งานอาคาร รูปทรงโค้ง เว้า มน หรือรูปทรงที่ไม่เป็นรูปทรงเลขาคณิต มีความสูง มีระยะที่เข้าถึงเพื่อทำการวัดได้ลำบาก แต่ #กล้องฟาโรสามมิติ สามารถแก้ปัญหานี้ได้ สามารถวัดได้ เพียงขอให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการตั้งขาตั้งกล้อง Tripod และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกปิดบัง หรือฝังอยู่ใต้พื้น หรืออยู่บนฝ้าเพดาน หรือผนังปูน
 • ความถูกต้องของผลการสำรวจด้วย #กล้องFAROLASERSCANNER อยู่ในระ 1-3 มิลลิเมตร เป็นการวัดขนาดอาคารแบบไม่สำผัส สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องความปลอดภัย เรื่องการพังทลายของอาคารที่ทรุดโทรม
 • ลดเวลาเรื่องการทำแบบ Existing, การสร้างแบบ Floor Plan, แบบรูปด้าน และแบบรูปตัดด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลการสแกนที่ได้ สามารถใช้คำสั่ง View 3D หมุนดูได้ทุกทิศทาง สามารถทำภาพตัด CROSS SECTION ได้อย่างง่าย ด้วยโมเดล PointCloud
 • File Data สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมเขียนแบบได้อย่างสะดวกExport data : *.RCP, *.PTX, *.e57

ณ ปัจจุบันนี้มีสถาปนิก วิศวกร หลายๆ ท่านเปลี่ยนการสำรวจแบบวิธีธรรมดา มาเป็นวิธี #3DScan กันหลายโครงการ เราทีมงาน 3DSURVEYSERVICE.COM ช่วยให้คำปรึกษางานสำรวจนี้บรรลุเป้าหมาย

ติดต่อเรา ทีมงาน 3DSURVEYSERVICE

การประยุกต์การใช้งาน 3D Scan กับงานด้านเอกสาร As-Built ในโรงงานเคมีภัณฑ์ และ พลังงาน

Comments

ใส่ความเห็น