survey-building

การสำรวจอาคาร เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ 3D Point cloud ทำยังไง มาอ่าน

การสำรวจอาคาร เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ 3D Point cloud ทำยังไง มาอ่าน

จากภาพ 2 ภาพด้านล่างนี้ มีภาพหนึ่งสามารถวัดขนาดกว้างยาวสูงของสิ่งของในภาพได้แบบสามมิติ มีใครทายได้บ้างไหมว่าภาพไหน?

การสำรวจอาคาร
การสำรวจอาคาร

อาคาร โรงงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก(งานระบบต่างๆ) ที่สร้างขึ้นมาหลายปีแล้วก่อนจะมีการสร้างแบบจำลอง CAD มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรวมถึงแบบงานระบบที่มีเหลืออยู่น้อยมาก

หรือบางครั้งก็สูญหาย หรือในหลาย ๆ ครั้งเอกสารที่มีก็ไม่ตรงกับแบบโครงสร้างจริงที่มีอยู่ หรือไม่ถูกต้อง การขาดเอกสารประกอบอาจทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการติดตั้งเพิ่มเติม หรือ #ปรับปรุงอาคาร นั้นๆ ซึ่งผู้สร้างต้องการมิติที่แน่นอนของขนาด พื้นที่และโครงสร้าง ของอาคารที่มีอยู่เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ต้องสร้างเพื่มเติม หรือปรับปรุง

วิธีการในปัจจุบันนี้ วิศวกรหรือทีมงานผู้ออกแบบ ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแบบที่หลงเหลืออยู่ จากภาพถ่ายที่เข้าทำการสำรวจ และการวัดภาคสนามด้วยตนเองเพื่อสร้างแบบจำลอง CAD มาใช้ในการออกแบบการปรับปรุง หรือการต่อเติม วิธีการสำรวจแบบนี้อาจใช้เวลานาน ใช้ทีมงานหลายคน และมีราคาแพง ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเข้าทำการสำรวจได้ไม่สะดวก

มีวิธีการสำรวจแบบใหม่ และแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเบื้องต้นได้ นั่นคือ วิธีการทำ #การสำรวจอาคาร ด้วย #กล้อง3DLASERscan เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ 3D Point cloud เสมือนการใช้เครื่อง Copy หน้างาน เพื่อ…นำขนาด รูปร่าง รูปทรงของอาคารและงานระบบต่างๆ เข้าไปอยู่ในโปรแกรมเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน

ติดต่อเราที่ ทีมงาน 3DSurveyservice@gmail.com
เรายินดีแนะนำการใช้งาน และให้บริการ

Comments

ใส่ความเห็น