กล้อง FARO 3D LASER SCANNER

OUR
PRODUCTS

FARO Focus series

faro m70

3D Laser scanner FARO Focus M70

Insiders know that spring is the best time to bring your family to Snow Mountain. With unlimited sunshine, great snow conditions, and plenty of family-friendly activities to enjoy at both base areas, spring is the best-kept secret of the season. But hurry…with deals this good they won’t stay a secret for long!
The ultra-portable FocusM 70 enables fast, straight-forward and accurate measurements of construction sites, small-scale facades, complex structures, production and supply facilities and crash and crime scenes.
 The 3D scan data can easily be imported into all commonly used software solutions for architecture and construction, forensics and accident reconstruction or industrial manufacturing
The FARO Laser Scanner M70 is equipped with recognisable features from FARO’s most popular, compact lightweight and intuitive laser scanner product line.

FARO Focus M70

คุณสมบัติ

FARO Focus M70

 • อัตราการสแกนสูงสุด 488,000 จุดต่อวินาที
 • มีช่วงระยะการสแกน 0.6 – 70 เมตร
 • ความคลาดเคลื่อน +/- 3 มิลลิเมตร
 • มุมมองในการสแกน แนวราบ 360 องศา / แนวดิ่ง 300 องศา
 • แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นประเภท Class 1 ปลอดภัยกับดวงตา
 • ระบบชดเชยแกนกล้องอัตโนมัติแบบ 2แกน มีช่วงการทำงาน +/- 2 องศา
 • มี Multi-Sensor ติดตั้งภายในตัวเครื่องประกอบด้วย GPS, Compass, Height Sensor
 • หน่วยความจำภายใน SD Card 32 GB
 • ควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอด้วยระบบ Touchscreen และแบบไร้สาย (WLAN)
 • กล้องถ่ายภาพ HDR ความละเอียดสูงสุด 165 megapixel
 • แบตเตอรี่ภายในใช้งานได้ 4.5 ชั่วโมง
 • น้ำหนักตัวเครื่อง 4.2 กิโลกรัม

3D Laser scanner FARO FOCUS
s 150/150 PLUS

The FARO FocusS laser scanners allow you to quickly, easily and accurately measure complex objects and buildings. Thanks to the large touch screen, operation is even more intuitive. The integrated 8 MP HDR camera provides high-contrast images in natural colors for the scan data. Thus, light conditions with extreme differences in brightness are no problem. Its low weight and dimensions as well as the battery life of 4.5 hours make the FocusS 150 Plus the ideal companion.
The FocusS 150 Plus enables faster, more simple and highly accurate measurements of objects and buildings. With a range of 150 meters, you are optimally equipped to capture building facades, complex structures, production and supply facilities, accident sites and large-volume components.
The laser scanner has a future-proof interface to connect accessories to the scanner and offers special on-site compensation to optimize the scan quality. The scan status indicator is included in the delivery of this model.

3dsurveyservice

คุณสมบัติ

FARO FOCUS 150/150 PLUS

 • ระยะสแกนสูงสุด 150 เมตร
 • อัตราการสแกนสูงสุด 2,000,000 จุดต่อวินาที
 • มีช่วงระยะการสแกนใกล้สุด 0.6 มตร
 • ความคลาดเคลื่อน +/- 1 มิลลิเมตร
 • มุมมองในการสแกน แนวราบ 360 องศา / แนวดิ่ง 300 องศา
 • แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นประเภท Class 1 ปลอดภัยกับดวงตา
 • ระบบชดเชยแกนกล้องอัตโนมัติแบบ 2แกน มีช่วงการทำงาน +/- 2 องศา
 • มี Multi-Sensor ติดตั้งภายในตัวเครื่องประกอบด้วย GPS, Compass, Height Sensor
 • หน่วยความจำภายใน SD Card 32 GB
 • ควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอด้วยระบบ Touchscreen และแบบไร้สาย (WLAN)
 • กล้องถ่ายภาพ HDR ความละเอียดสูงสุด 165 megapixel
 • แบตเตอรี่ภายในใช้งานได้ 4.5 ชั่วโมง
 • น้ำหนักตัวเครื่อง 4.2 กิโลกรัม
3dsurveyservice

3D Laser scanner FARO FOCUS
s 350/350 PLUS

The FARO FocusS 350/350 Plus is specially designed for outdoor applications due to its small size, extra light weight and extended scanning range. The FocusS 350 provides scanning results even in challenging environments, narrow job-sites, dusty or humid areas, in rain or direct sunlight applications. An on-site compensation tool allows data quality optimization on-site. Integrated GPS & GLONASS receiver enable easy positioning. HDR imaging and HD photo resolution ensure true-to-detail scan results with high data quality.

FARO FOCUS s350350 PLUS png (2)

คุณสมบัติ

FARO FOCUS s350/350 PLUS

 • ระยะสแกนสูงสุด 350 เมตร
 • อัตราการสแกนสูงสุด 976,000 จุดต่อวินาที
 • มีช่วงระยะการสแกนใกล้สุด 0.6 มตร
 • ความคลาดเคลื่อน +/- 1 มิลลิเมตร
 • มุมมองในการสแกน แนวราบ 360 องศา / แนวดิ่ง 300 องศา
 • แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นประเภท Class 1 ปลอดภัยกับดวงตา
 • ระบบชดเชยแกนกล้องอัตโนมัติแบบ 2แกน มีช่วงการทำงาน +/- 2 องศา
 • มี Multi-Sensor ติดตั้งภายในตัวเครื่องประกอบด้วย GPS, Compass, Height Sensor
 • หน่วยความจำภายใน SD Card 32 GB
 • ควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอด้วยระบบ Touchscreen และแบบไร้สาย (WLAN)
 • กล้องถ่ายภาพ HDR ความละเอียดสูงสุด 165 megapixel
 • แบตเตอรี่ภายในใช้งานได้ 4.5 ชั่วโมง
 • น้ำหนักตัวเครื่อง 4.2 กิโลกรัม

3D Laser scanner FARO Focus S70

FARO Focus S 70 Laser Scanner delivers industrial grade performance with an exceptional price/performance ratio. This includes an Ingress Protection (IP) Rating of 54 for use in high particulate and wet weather conditions, HDR imaging and extended temperature range. Additionally, users will continue to have unrestricted freedom of choice to leverage the software tools most beneficial to their own workflow, including FARO SCENE and 3rd party software solutions such as Autodesk ReCap.

FocusS_70

คุณสมบัติ

FARO FOCUS S70

 • ระยะสแกนสูงสุด 70 เมตร
 • อัตราการสแกนสูงสุด 2,000,000 จุดต่อวินาที
 • มีช่วงระยะการสแกนใกล้สุด 0.6 มตร
 • ความคลาดเคลื่อน +/- 1 มิลลิเมตร
 • มุมมองในการสแกน แนวราบ 360 องศา / แนวดิ่ง 300 องศา
 • แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นประเภท Class 1 ปลอดภัยกับดวงตา
 • ระบบชดเชยแกนกล้องอัตโนมัติแบบ 2แกน มีช่วงการทำงาน +/- 2 องศา
 • มี Multi-Sensor ติดตั้งภายในตัวเครื่องประกอบด้วย GPS, Compass, Height Sensor
 • หน่วยความจำภายใน SD Card 32 GB
 • ควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอด้วยระบบ Touchscreen และแบบไร้สาย (WLAN)
 • กล้องถ่ายภาพ HDR ความละเอียดสูงสุด 165 megapixel
 • แบตเตอรี่ภายในใช้งานได้ 4.5 ชั่วโมง
 • น้ำหนักตัวเครื่อง 4.2 กิโลกรัม
รับสำรวจ
 • www.3dsurveyservice.com
 • ที่อยู่ : 47/405 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
 • เบอร์โทร : 093-198-0155

เราพร้อมให้บริการ

เราให้คำปรึกษาเรื่องโมเดลสามมิติ 3D Model for BIM โดยเทคนิค LASER SCAN พร้อมส่งมอบ 3D Point Cloud Model หรือ BIM model

 • งานสแกนอาคาร โรงงาน โบราณสถาน
 • งาน Landscape ทำแบบ Asbuilt ก่อนหรือหลัง
 • งาน Renovation เหมาะสำหรับงานแบบทางสถาปัตฯ เก็บแบบ
 • งานระบบ งานวิเคราะห์การติดตั้งโครงสร้าง 
 • และงานด้านอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา