งานสแกนพื้นที่

งานสแกนพื้นที่

Landscape Laser Scan

3D Survey Service คือทีมงานวิศวกรมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่อาคาร โรงงาน ทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่อง 3D TERRESTRIAL LASER SCANNER  เพื่องานบริการลูกค้าที่ต้องการได้แบบ หรือ โมเดลของอาคารในรูปแบบ 3D POINTCLOUD หรือ CAD ไฟล์

งานสแกนพื้นที่

Landscape Laser Scan

โรงงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (งานระบบต่างๆ) ที่สร้างขึ้นมาหลายปีแล้วก่อนจะมีการสร้างแบบจำลอง CAD มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบรวมถึงแบบงานระบบที่มีเหลืออยู่น้อยมาก หรือบางครั้งก็สูญหาย หรือในหลาย ๆ ครั้งเอกสารที่มีก็ไม่ตรงกับแบบโครงสร้างจริงที่มีอยู่ หรือไม่ถูกต้อง การขาดเอกสารประกอบอาจทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการติดตั้งเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงอาคาร นั้นๆ ซึ่งผู้สร้างต้องการมิติที่แน่นอนของขนาด พื้นที่และโครงสร้าง ของอาคารที่มีอยู่เพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ต้องสร้างเพิ่มเติม 

วิธีการในปัจจุบันนี้ วิศวกรหรือทีมงานผู้ออกแบบ ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากแบบที่หลงเหลืออยู่ จากภาพถ่ายที่เข้าทำการสำรวจ และการวัดภาคสนามด้วยตนเองเพื่อสร้างแบบจำลอง CAD มาใช้ในการออกแบบการปรับปรุง หรือการต่อเติม วิธีการสำรวจแบบนี้อาจใช้เวลานาน ใช้ทีมงานหลายคน และมีราคาแพง ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเข้าทำการสำรวจได้ไม่สะดวก

งานสแกนพื้นที่

Landscape Laser Scan

มีวิธีการสำรวจแบบใหม่ และแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดเบื้องต้นได้ นั่นคือ วิธีการทำ การสำรวจโรงงาน ด้วย กล้อง3DLASERscan เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติ 3D Point cloud เสมือนการใช้เครื่อง Copy หน้างาน เพื่อ นำขนาด  รูปร่าง  รูปทรงของอาคารและงานระบบต่างๆ  เข้าไปอยู่ในโปรแกรมเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน

งานสแกนพื้นที่

Landscape Laser Scan

ทีมงาน 3D Survey Service.com ขอเสนอวิธีทำงานสำรวจสามมิติ เพื่องานด้านการสำรวจพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการสำรวจหน้างาน Site Survey ที่ยุ่งยาก ที่กล่าวมา เราใช้กล้องสำรวจสามมิติ 3D LASER SCAN ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ รวดเร็วกว่า แม่นยำกว่า ประหยัดทั้งเวลาและทีมงาน แล้วยังนำข้อมูล ไปใช้ในโปรแกรมเขียนแบบได้โดยตรง ดัง process work flow ง่ายๆ ดังนี้

1.Site Survey planning วางแผนการสำรวจหน้างาน

2.Surveying by 3D LASER SCANNER ลงมือสำรวจ

3.Pre-process Point cloud data by registration  รวมข้อมูล point cloud เข้าด้วยกัน

4.Post-process Point cloud data  นำข้อมูล Point cloud ที่สำรวจสมบูรณ์ไปใช้งานด้านออกแบบต่างๆ

งานสแกน 3 มิติอาคาร โรงงาน มีการประยุกต์ใช้กล้องเลเซอร์สแกนในการทำสำรวจ สามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสามารถทำการสแกนอาคารได้ทั้งที่มีการใช้งาน

ตัวอย่างผลงาน

รับสำรวจ
  • www.3dsurveyservice.com
  • ที่อยู่ : 47/405 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
  • เบอร์โทร : 093-198-0155

เราพร้อมให้บริการ

เราให้คำปรึกษาเรื่องโมเดลสามมิติ 3D Model for BIM โดยเทคนิค LASER SCAN พร้อมส่งมอบ 3D Point Cloud Model หรือ BIM model

  • งานสแกนอาคาร โรงงาน โบราณสถาน
  • งาน Landscape ทำแบบ Asbuilt ก่อนหรือหลัง
  • งาน Renovation เหมาะสำหรับงานแบบทางสถาปัตฯ เก็บแบบ
  • งานระบบ งานวิเคราะห์การติดตั้งโครงสร้าง 
  • และงานด้านอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา

สร้างสรรค์งาน 3D Laser Scanner มากกว่า 11 ปี