ติดต่อเรา

ติดต่อทีมงาน

Projects
Customers
Years

contact

www.3dsurveyservice.com
47/405 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
เบอร์โทร : 093-198-0155

เลือกเรา

Renovate surveys service สร้างแบบจำลอง 3 มิติ สิ่งก่อสร้างได้อย่างง่าย รวดเร็วและถูกต้อง งานสำรวจเก็บแบบอาคารเพื่อการปรับปรุง Renovate, Plant 3D

Social

ช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์

Facebook
Twitter
Inbox
รับสำรวจ
  • www.3dsurveyservice.com
  • ที่อยู่ : 47/405 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
  • เบอร์โทร : 093-198-0155

เราพร้อมให้บริการ

เราให้คำปรึกษาเรื่องโมเดลสามมิติ 3D Model for BIM โดยเทคนิค LASER SCAN พร้อมส่งมอบ 3D Point Cloud Model หรือ BIM model

  • งานสแกนอาคาร โรงงาน โบราณสถาน
  • งาน Landscape ทำแบบ Asbuilt ก่อนหรือหลัง
  • งาน Renovation เหมาะสำหรับงานแบบทางสถาปัตฯ เก็บแบบ
  • งานระบบ งานวิเคราะห์การติดตั้งโครงสร้าง 
  • และงานด้านอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา

สร้างสรรค์งาน 3D Laser Scanner มากกว่า 11 ปี