งานสแกนอาคาร

งานสแกนอาคาร

เก็บแบบ As-built By 3d lASER SCANNER

Building Laser Scan

3D Survey Service คือทีมงานวิศวกรมีประสบการณ์งานเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่อาคาร โรงงาน ทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่อง 3D TERRESTRIAL LASER SCANNER  เพื่องานบริการลูกค้าที่ต้องการได้แบบ หรือ โมเดลของอาคารในรูปแบบ 3D POINTCLOUD หรือ CAD ไฟล์

เรารับบริการงานสำรวจอาคารเก่า 3D Building scan เพื่อทำRenovate ด้วยเทคนิค 3D LASER Scan ได้ข้อมูลเป็น3D Point Cloud Model ส่งมอบงานเป็น CAD Model หรือ Revit Model

3D Scan Service – รับงานสแกน 3มิติ

รับสแกนสามมิติ ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง ทำแบบ As-built อาคาร, Building Inspection, Master plan layout, Renovation อาคาร  ด้วย 3D Laser Scanner

เราให้บริการทำแบบอาคารเก่าให้ได้แบบ As-built สถาปัตย์ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ “เรียกว่า #3DbuildingLaserScan” ถ้าคุณต้องการวัดขนาดอาคาร หรือต้องการแบบอาคารเก่า เราทำ #3DScan ส่งมอบแบบ Drawing *.Dwg ทั้งแบบ 2D และ 3D รวมถึงโมเดลที่เขียนด้วย #AutoDeskRevit ให้คุณ

การสแกนด้วยกล้องเลเซอร์ 3 มิติช่วยให้ทีม 3DSurveyService.com และลูกค้าของเราเข้าใจถึงความเป็นจริง As-built ของโครงการใดๆ ของอาคาร ของสิ่งก่อสร้าง ของโรงงาน ของโบราณสถาน ที่สามารถมองเห็นได้ วัดได้ เช็คระยะได้ เช็คองศามุมเอียงต่างๆได้ ในมุมมองของ โมเดล Point cloud สามมิติ ที่สามารถให้ผู้ออกแบบ ใช้งานข้อมูลโมเดลที่สำรวจมานั้น ประหนึ่งว่าเขาได้อยู่ ณ สถานที่นั้นจริงๆ อาทิเช่น

 1. การวัดระยะกว้าง ยาว และความสูง ของอาคารในภาพรวม เพื่อการทราบถึงปริมาณพื้นที่รวม ภาพองค์รวมของโครงการ
 2. การวัดระยะ dimensions ต่างๆ ของรายละเอียดในโครงการเช่นความสูงเสา ผนัง คาน โครงหลังคา ระยะห่างต่างๆ ในแต่ละ object
 3. การทำ elevation ที่ภาพตัดระยะต่างๆ สามารถกำหนดได้เอง เพื่อวัดความสูงในแต่ละชั้น
 4. การทำภาพตัด Cross section จากมุมมอง Top View ลงมาเป็นการเปิดมุมมองให้เห็น Floor Plan ของแต่ละชั้น สามารถทราบ Layout ตำแหน่งเสา ตำแหน่งผนังต่างๆ ได้รวดเร็ว
 5. Asbuilt 3D Model ที่ได้จากการสำรวจสามมิติมานี้เป็นขอมูลที่ไม่โกหก เราสามารถเอามาแก้ไข ออกแบบ และปรับปรุงอาคารของเราได้จริง ตัดปัญหาเรื่องการวัดขนาดมาผิด ตัดปัญหาการคาดเดา พื้นที่ที่เข้าไปวัดไม่ได้ ตัดปัญหาความผิดพลาดจากการจดบันทึกเวลาสำรวจ เพราะ Point Cloud คือผลจากการที่กล้องวัดมาและแสดงผลเป็นข้อมูล vector มี coordinates x,y,z ในทุกๆจุด

นี่คือประโยชน์ที่ได้จากการทำ 3D building scanning หรือ 3D Survey

 

ทีมงานของคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรในการทำงานสแกนอาคารสามมิติ?

 1. คุณจะต้องมีทีมงาน หรือ Designer ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเขียนแบบสามมิติ 3D AutoCAD เพราะข้อมูลสำรวจเป็นโมเดล3มิติ
 2. คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ต้องมี spec ที่อยู่ระดับปานกลางขึ้นไป เพราะข้อมูลสำรวจที่ได้ต่อการสแกนเก็บข้อมูล 1 ตำแหน่งสแกน มีขนาดโดยประมาณ 70-100MB ความต้องการเบื้องต้น CPU intel i7, RAM 16-32GB, SSD 500GB และที่สำคัญคือการ์ดจอแยก จะใช้สเปคของการเล่นเกมส์ตระกูล G-Force หรือที่ดีกว่าคือ NVIDIA Quadro series
 3. โปรแกรมที่จะใช้งานข้อมูลสำรวจสามมิตินี้มีอยู่หลากหลายโปรแกรม แต่ขอแนะนำที่ใช้กันบ่อยๆ ชื่อ AutoDesk Recap, AutoDesk Revit, AutoDesk AutoCAD, CloudCompare, MicroStation

 

ประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำงานสำรวจ 3D Survey by 3D LASER SCAN

1.การสำรวจสามมิติ 3D SURVEY ทำการสำรวจได้รวดเร็ว (ตัวอย่าง 1 วัน อาคารพานิช 3 คูหาๆ ละ 3ชั้น ภายในและภายนอก ทั้งนี้ขึ้นกับความซับซ้อนที่แบ่งซอยเป็นห้องเล็กๆ หลายห้อง จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นไม่เท่ากัน)

     1.1 ลูกค้าแจ้ง ข้อมูล มาทางทีมงาน

     1.2 สถานที่ ข้อมูลปริมาณงาน เช่น ความกว้างของพื้นที่ จำนวนชั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากงานสำรวจ

     1.3 ทีมงาน 3DSurveyService.com ประเมินเวลาในการเก็บข้อมูล ส่งใบเสนอราคาการทำเลเซอร์สแกน สามมิติ และ แบบ As-built

     1.4 หลังจากลูกค้าอนุมัติ ทีมงาน 3DSurveyService.com สามารถเข้าทำงานได้เลย ตามนัดหมาย

     1.5 หลังจากทีมงานทำสำรวจหน้างานเสร็จ จะส่งมอบ 3D Point Cloud Model ให้ลูกค้าภายในเวลา 3 วัน และหลังจากนั้นจะนัดหมายการส่งแบบ As-built drawing (ซึ่งในแต่ละโครงการใช้เวลาเขียนแบบไม่เท่ากัน)

2.ใช้ทีมสำรวจเพียง1-2คนเท่านั้น

3.รูปทรงสิ่งก่อสร้าง อาคาร ที่เป็น curve หรือ unformed สามารถทำสำรวจได้โดยปกติรวดเร็ว

     3.1 อาคารเป็นรูปโดม มีโครงหลังคาโค้ง ครึ่งวงกลม หรือรูปที่ไม่เป็นทรงเรขาคณิต อาคารสูง

     3.2 อาคารโบราณสถานที่ชำรุดทรุดโทรมจากภายนอก

     3.3 สะพานปูน สะพานเหล็ก ที่มีขนาดใหญ่

     3.4 เขื่อนดิน เขื่อนปูน ประตูน้ำขนาดต่าง ที่ต้องการทำการ Inspection

     3.5 โรงงาน PRODUCTION LINE ที่มีการต่อเติมเชื่อมต่ออาคาร หลายๆครั้ง

4.ลดค่าความผิดพลาดในการวัด การสำรวจสามมิติคุมค่าความผิดพลาดได้ในระดับ มิลลิเมตร

เมื่อถึงเวลาพิจารณาเงื่อนไขการทำโครงการ Renovate ที่มีข้อจำกัดและปัญหาในแต่ละโครงการมากมาย การสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติ จึงเป็นทางเลือกที่ดี ประหยัด รวดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน ปลอดภัย และคุม Cost ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างลูกค้าของเราที่เริ่มรู้จักและนำมาประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย

 1. การสำรวจวัดขนาดสอบเทียบปริมาตรของถังแนวนอน หรือถังแนวตั้ง ในอุตสาหกรรม Oil&Gas #TankCalibration #TankInspection #TankDeformation #TankDesign
 2. การเก็บแบบ As-built ของอาคารอนุรักษ์ หรือโบราณสถาน ก่อนและหลัง การทำการรื้อถอน ก่อสร้าง ปรับปรุง Renovation เพื่อรักษาความเป็น Original Master Plan
 3. การสำรวจเก็บแบบภายในและภายนอกอาคารหรือโรงงานหรือคลังสินค้า เพื่อการจัดการ การวางผังกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การย้ายเครื่องจักร การเพิ่มพื้นที่การทำงานโดยการ Utilized พื้นที่ให้ดีที่สุด
 4. การเก็บข้อมูลอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อการวัดแนว การวัดการขยับตัว การทรุดตัว เป็นงาน Maintenance ของอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน #TunnelProfile
 5. การสแกนเก็บข้อมูลเขื่อน ขนาดใหญ่เพื่อนำมาวิเคราะห์การขยับตัวของเขื่อนเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
 6. การสแกนเก็บข้อมูลของแนวท่อ PipeLine ต่างๆของอุตสาหกรรม Oil&Gas เพื่อเป็นแบบ 3D Model ใช้ในงานด้านการบำรุงรักษาหรือในส่วนออกแบบส่วนต่อขยายแนวท่อใหม่ๆ
 7. งานสแกนร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ เพื่อเก็บแบบ เก็บขนาด ในการทำแบบปรับปรุง Renovate
 8. งานสแกนงานระบบ ในห้อง pump ห้อง Generator ห้อง Air compressor ห้อง MDB เพื่องานซ่อมบำรุง ของตึกอาคารสูง ของโรงงาน

 

การประยุกต์ใช้งานดังที่กล่าวตัวอย่างมานี้ สามารถตอบสนองทั้งเงื่อนไขด้านงบประมาณ ด้านความปลอดภัยและเวลา3D Survey By 3D LASER  จึงเป็น Disruption ปฏิวัติงานสำรวจเพื่อการออกแบบ Renovate ในวินาทีนี้

การสำรวจการสแกนด้วยเลเซอร์ 3 มิติสามารถทำได้อย่างน่าทึง และน่าเชื่อถือ ทดลองปรึกษางาน การทำงาน การใช้ข้อมูลกับทีมงานเรา 3DSurveyService.com โทร 093.198.0155 Line ID 0817213881 email 3DSurveyService@gmail.com

 

3D Point Cloud 3D SCANNING 3DFocus 3DLASER 3DLASERSCAN 3DLASERSCANNER 3DLASERSERVICE 3DLASERSURVEY 3DSCAN 3DSurvey FARO LASER SCAN

FARO 3D LASER SCANNER FARO Focus FARO M70 FARO S70 FARO S150 FARO S350 FARO LASER SCAN FARO Distributor FARO Thailand FARO

LASERSCAN LiDAR MODELING SERVICE SURVEY กล้องเลเซอร์สแกนเนอร์ งานสร้างpointcloud3มิติ งานสำรวจพื้นที่แบบสามมิติพร้อมสร้างโมเดล งานสแกน 3 มิติ งานสแกนสามมิติเพื่อทำโมเดลbim งานสแกนอาคาร ยืนหนึ่งในย่านนี้งานสำรวจอาคาร รับจ้างสแกน รับสำรวจอาคาร สถาปัตยกรรม สำรวจสามมิติ สแกน 3 มิติ โมเดลpointcloudสามมิติเพื่อการออกแบบrenovate

งานสแกนอาคาร

Building Laser Scan

 

สิ่งที่ได้คือ การวัดงานลำบาก ทำงานได้ช้า มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ใช้ทีมงานมาก ค่าที่วัดได้ไม่ค่อยถูกต้อง และนำซึ่งมาผลการะทบของการออกแบบที่มีระยะผิดพลาด ต้องแก้ไขหน้างาน มี cost บานปลาย

งานสแกนอาคาร

Scan to BIM

ทีมงาน 3D Survey Service.com ขอเสนอวิธีทำงานสำรวจสามมิติ เพื่องานด้านการสำรวจอาคาร เพื่อแก้ปัญหารการสำรวจหน้างาน Site Survey ที่ยุ่งยาก ที่กล่าวมา เราใช้กล้องสำรวจสามมิติ 3D LASER SCAN ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ รวดเร็วกว่า แม่นยำกว่า ประหยัดทั้งเวลาและทีมงาน แล้วยังนำข้อมูล ไปใช้ในโปรแกรมเขียนแบบได้โดยตรง 

Process work flow งานสแกนอาคาร

1.Site Survey planning วางแผนการสำรวจหน้างาน

2.Surveying by 3D LASER SCANNER ลงมือสำรวจ

3.Pre-process Point cloud data by registration  รวมข้อมูล point cloud เข้าด้วยกัน

4.Post-process Point cloud data  นำข้อมูล Point cloud ที่สำรวจสมบูรณ์ไปใช้งานด้านออกแบบต่างๆ

งานสแกน 3 มิติอาคาร มีการประยุกต์ใช้กล้องเลเซอร์สแกนในการทำสำรวจ

สามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสามารถทำการสแกนอาคารได้ทั้งที่มีการใช้งาน

ข้อมูล Point cloud ที่ได้ สามารถใช้ในโปรแกรม AutoDesk Revit

ตัวอย่างผลงาน

รับสำรวจ
 • www.3dsurveyservice.com
 • ที่อยู่ : 47/405 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120
 • เบอร์โทร : 093-198-0155

เราพร้อมให้บริการ

เราให้คำปรึกษาเรื่องโมเดลสามมิติ 3D Model for BIM โดยเทคนิค LASER SCAN พร้อมส่งมอบ 3D Point Cloud Model หรือ BIM model

 • งานสแกนอาคาร โรงงาน โบราณสถาน
 • งาน Landscape ทำแบบ Asbuilt ก่อนหรือหลัง
 • งาน Renovation เหมาะสำหรับงานแบบทางสถาปัตฯ เก็บแบบ
 • งานระบบ งานวิเคราะห์การติดตั้งโครงสร้าง 
 • และงานด้านอื่นๆ ยินดีให้คำปรึกษา

สร้างสรรค์งาน 3D Laser Scanner มากกว่า 11 ปี